در وجود هر انسان

در وجود هر انسان

به تقویم ها اعتمادی نیست

به تقویم ها اعتمادی نیست!

ارزش دو جمله

ارزش دو جمله

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

آخرین نوشته ها

# ناداشت عشق #

خداوند آرامش دلها: ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo پیش از این می گفتم هر کس باید راهش را انتخاب کند اما گفته ام ناقص بود ؛درستش اینست ، هر کس باید راهش را اختراع کند ، بسازد ، بیافریند . ✍ژان پل سارتر🌺 ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 ✨💫💫✨ ☝☝☝ 🌺🙏✨ 🌸🍃🦋 ✨💫💫✨.. 🍂🍂🍂🍂🍂🍂. ##اصیل باش#👍بااجازه حضرت …

توضیحات بیشتر »

#انسانیت#

خداوند آرامش دلها: ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo بزرگى را گفتند که انسانیت چیست؟ گفت: تواضع در وقت رفعت! عفو هـنگام قدرت! سخاوت هنگام تنگدستی! و بخشـش بدون منت…! ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 ✨💫💫✨ ☝☝☝ 🌺🙏✨ 🌸🍃🦋 ✨💫💫✨.. 🍂🍂🍂🍂🍂🍂. #اصیل باش👍 🌈🍀🌈🍀🌈🍀🌈🍀 habibkarjoo.com🌷🌷 🦋 ☝☝☝ 🍂🍂🍂🍂🍂🍂. . ✅.✅✅✅✅👍🍀🍀 . . 🍀🍀🍀👌 این مطلب رابرای دیگران نیزنشردهید!🙏🏼

توضیحات بیشتر »

# بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست#

@habibkarjoo امام علی (ع): “ای انسان آیا فکر می کنی موجود کوچک و بی ارزشی هستی، در حالی که دنیایی به مراتب عظیم تر از دنیای بیرون، در درون توست. شفای تو در دست توست و دوای تو در توست و نمی بینی” 💢 @habibkarjoo دوست من همونطور که امام …

توضیحات بیشتر »