در وجود هر انسان

در وجود هر انسان

به تقویم ها اعتمادی نیست

به تقویم ها اعتمادی نیست!

ارزش دو جمله

ارزش دو جمله

توسعه پایدار شهری

توسعه پایدار شهری

آخرین نوشته ها

# مرگ درون#

خداوند آرامش دلها: ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo هر کس دنیا را از زاویه دید خود قضاوت میکند… گاهی بهتر است جای خودرا برای بهتر دیدن عوض کنید هیچوقت در زندگی تان به خاطر احساس ترس عقب ننشینید. همه ی ما بارها این جمله را شنیده ایم که «بدترین اتفاقی که ممکن است …

توضیحات بیشتر »

# آزادی عقیده

خداوند آرامش دلها: ❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo ما هیچ کنترلی بر سرنوشت هیچ کسی به جز خودمون نداریم . همه ی مردم آزاد آفریده شده اند تا هرجور دوست دارند فکر کنند. اینکه من فکر می کنم یه دیدگاه خیلی خوبی دارم دلیل نمیشه بقیه هم با من هم نظر باشند. اونا …

توضیحات بیشتر »

#اصیل باش

🌹❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo 🙏 وقتی آکنده از غرور باشی، عشق ناپدید می شود. همزیستی عشق وغرور ممکن نیست.این دو جایی در کنار هم ندارند. عشق والوهیت می توانند در کنار هم باشند، زیرا عشق والوهیت مترادف هستند، ولی همجواری عشق وغرور امکان پذیر نیست. بنابراین “هیچ” باش. هیچ منشاء همه چیز …

توضیحات بیشتر »

# متوقع نباش#

❄️🌈❄️🌈❄️🌈❄️🌈 @habibkarjoo 🙏 ما پل هایی از انتظارات می سازیم و نمی دانیم که انتظارات هرگز نمی توانند پل باشند همیشه دیوار هستند هرچه بیشتر توقع داشته باشی بیشتر ناکام خواهی بود هیچ انتظاری نداشته باش و ناگهان رضایتی شگرف در درونت احساس خواهی کرد هسته ی درونی و اساسی …

توضیحات بیشتر »