خانه / کارنامه و سوابق

کارنامه و سوابق

مهندس حبیب کارجو از نگاه دوستان:

مهندس حبیب کارجو در حوزه حمل و نقل درون شهری با ایجاد موسسات و شرکتهای حمل و نقل درون شهری فعالیت خود را توسعه داده است بنحوی که بخشی از مشکلات حمل و نقل شهرکهای حاشیه و همچنین حمل و نقل دانشجویی را برطرف نمودند.ایشان یکی از بازیکنان فوتبال فرهنگی ورزشی نایبندشمالی از جوانان تابزرگ سالان میباشد ودارای افتخارات ذیل میباشد:

  • ️گواهی نامه دوره مدیریت ایمنی بهداشت محیط زیست HsE

  • ️گواهینامه شرکت دردوره ایزو

  • ️گواهی شرکت درآزمون مقدماتی آشنایی باقوانین کاروطبقه بندی مشاغل

  • گواهی شرکت دراولین کنگره پیشگیری ازاعتیاددربندرعباس

  • گواهی ولوح تقدیربابت مقام اول فوتبال آموزشگاههای بندرعباس

  • ️گواهی تقدیروتشکرازبخشدارقلعه قاضی بابت دوانتخابات مهم خبرگان رهبری وشوراهای اسلامی شهروروستادرسال ۱۳۸۵

شعار انتخاباتی ایشان برای شورای شهر:

این شهر پاسخگو میخواهد

به امید موفقیت هر چه بیشتر ایشان (یاعلی مدد)